SAGA Premier League from today

The SAGA Punjab team comprises Javaria Khan (C), Sadia Yousaf (vc), Muneeba Siddiqui, Aliya Raiz, Subhana, Emum Javaid, Ramin Shamim, Waheeda Akhtar, Sidra Nawaz, Noreena Khalil, Hina Azam, Sana Taj, Fajr Naveed and Tayyaba Al Hussaini. … The players