Suleman, Amna triumph

Boys under-11: M. Ammad (PAF) bt Umar Khan (Sindh) 11-1, 11-1, 11-2; Junaid Khan (Punjab) bt Huzaif Shah (Punjab) 11-5, 8-11, 11-4, 11-9; Waleed Khalil (Khyber Pakhtunkhwa) bt Abdullah Sadiq (Sindh) 11-7, 11-3, 11-7; Fahad Sharif (Khyber … 11-4, 11-4